7. Μπορώ να έχω περισσότερους από έναν λογαριασμούς;

7. Μπορώ να έχω περισσότερους από έναν λογαριασμούς;

Κάθε μέλος του προγράμματος "All For You" της ZAKCRET είναι μοναδικό και έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει ιδιαίτερα προνόμια, γι' αυτό το λόγο και δεν μπορείτε να κατέχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς.