8. Ο λογαριασμός μου μεταφέρεται σε τρίτο πρόσωπο;

8. Ο λογαριασμός μου μεταφέρεται σε τρίτο πρόσωπο;

Ο λογαριασμός μέλους είναι προσωπικός και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο.