21. Συνεργαζόμενα σχήματα (Εταιρείες , ομάδες κτλ)

21. Συνεργαζόμενα σχήματα (Εταιρείες , ομάδες κτλ)

Εταιρείες ή σχήματα τα οποία συνεργάζονται στρατηγικά με την Ζakcret S.A θα μπορούν να λαμβάνουν όλα τα προνόμια με την εγγραφή τους στο σχήμα.